Malu adalah sebagian dari pada Iman, hal ini memberikan peringatan kepada kita betapa pentingnya rasa malu. artinya apabila seseorang tidak mempunyai rasa malu maka kualitas keimanannya patut dipertanyakan. malu yang dimaksud adalah malu kepada Allah SWT, teman dan diri sendiri dalam melakukan perbuatan maksiat.

Tanamkan rasa malu dalam kehidupan sehari-hari, dengan memiliki rasa malu, kita akan terhindar dari kemaksiatan dan perbuatan mungkar lainnya. pada dasarnya rasa malu kepada Allah swt diwujudkan dengan mematuhi perintahnya dan menjauhi segala larangannya. malu kepada manusia diwujudkan dengan menjaga pandangan dari sesuatu yang tidak baik, termasuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan kotor yang dapat menjatuhkan kehormatan dan kemuliaan dihadapan manusia. malu kepada diri sendiri diwujudkan dengan menampakkan penampilan yang baik dalam semua urusan, termasuk dalam memelihara kepribadian, agar tidak mempunyai citra yang buruk di mata masyarakat.

Rasulullah bersabda : ” Setiap agama mempunyai akhlak, sedangkan akhlak dalam islam adalah sifat malu.

rasa malu menunjukkan isi hati yang baik. apabila dalam diri kita terkumpul rasa malu kepada allah swt, malu kepada manusia dan malu kepada diri sendiri insya allah kita akan mendapat ridhonya allah swt dan dicintai serta disayangi oleh manusia. tetapi yang harus diingat ” JANGAN PERNAH MERASA MALU JIKA INGIN MELAKUKAN HAL_HAL YANG BAIK “.

Iklan