Muhasabah adalah upaya penyucian diri, Instropeksi diri sendiri atau membersihkan hati dari sifat-sifat dengki, iri hati, syirik, kufur dan munafik. Bila qta mempunyai sifat iri hati terhadap seseorang maka amal ibadah qta selama di dunia akan terhapuskan untuk menutupi dosa seseorang yang qta bicarakan.

 Cara melatih diri qta agar bersih qalbu yaitu dengan berniat dengan sesuatu yang baik dan memohon akan perlindungan Allah Azza Wajalla.

Upaya qta koreksi atau instropeksi diri sendiri, bahwa setiap qta melakukan kekhilafan selalu Istighfar dan berusaha memperbaiki diri sendiri dengan menyikapi berbuat sesuatu yang bersifat fositif.

 Untuk mengendalikan rasa Negatif Thinking atau Shuzon terhadap seseorang qta wajib waspada dan proporsional serta beramal sholeh yang merupakan keimanan qta kepada Allah Azza Wajalla,,,

Iklan